บริษัทเน็กซ์ไบโอขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ Thailand Lab 2018